Neznámý uživatel
 Přihlásit
 O nás
 Novinky
 Partneři
 Historie
 Kontakty
 Produkty
 Ke stažení
 Odeslat soubor
 PERM
 Ovzduší
 SQLEMS
 Cesty
-nahoru-
Home -> O nás

Základní charakteristika firmy

Společnost Kvasar byla založena se zaměřením na oblast vývoje speciálního aplikačního programového vybavení. Na základě dynamického rozvoje společnosti a vyhodnocení trendů vývoje v oblasti informačních technologií a poptávky služeb klientů, došlo k rozšíření oboru podnikání na zpracovávání dat a poradenské služby zaměřené na oblast personálních agend a výpočtů mezd, později i na poradensko-kontrolní činnost k daním ze závislé činnosti.

Výsledky

Za dobu své existence se společnost Kvasar úspěšně prosadila ve zvoleném oboru podnikání s narůstajícím podílem tržeb z prodejů SW produktů i služeb. Úspěchu bylo dosaženo především díky odborné a lidské kvalitě zaměstnanců a jejich pracovnímu výkonu při zavádění aplikačního SW nebo poskytování ostatních služeb. Mezi základní prvky filosofie naší společnosti patří individuální přístup ke každému klientovi. V praxi to pak znamená snahu o co nejlepší výsledek při zavádění SW produktů či poskytování služeb. V případě mzdové agendy se jedná o pořízení databáze pracovníků a jejich údajů (v případě přechodu z jiného produktu a velkého množství dat zajištění převodu základních informací, kontrolu a následné duplicitní zpracování). Samozřejmostí je kvalitní navazující poskytování podporujících služeb mezi které patří : Hot-line k programu, telefonické, internetovské nebo osobní poradenské služby k problematice mezd a personalistiky. Jen tak je možné vytvořit předpoklady pro zahájení dlouhodobé spolupráce a následné řešení dalších operativních požadavků zadávaných klienty. Proto se naše společnost zaměřuje i na zkvalitňování poskytovaných služeb. Vedení společnosti si je vědomo, že se pohybuje ve vysoce dynamickém a silném konkurenčním trhu. Na něm si Kvasar vybudoval velmi dobré postavení i jméno. Zejména v regionu Zlínského kraje zaujímá významné místo. Získané pozice chceme i nadále posilovat. Úspěšnost zvolené strategie je zřejmá z dosavadního nárůstu klientů, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. I když se počtem 23 zaměstnanců (5 externích) řadíme do kategorie malých firem, jsme schopni realizace dodávek našich produktů i nabízené služby poskytovat i velkým a významným firmám v ČR ( viz. Reference-klienti). Dosavadní počet cca 1200 aktivních klientů nás utvrzuje v tom, že dodávané produkty a služby jsou kvalitní a vyhledávané. Pokud i Vás některý z nabízených produktů nebo služeb zaujaly, kontaktujte prosím příslušného pracovníka firmy (viz. Kontakty). Uvítáme, stane-li se i Vaše společnost našim dlouhodobým klientem.


Historie
Kontakty

©1997 Kvasar, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena
Design - Jiří Svatoň
Web - Kvasar, spol. s r. o.