Neznámý uživatel
 Přihlásit
 O nás
 Novinky
 Partneři
 Historie
 Kontakty
 Produkty
 Ke stažení
 Odeslat soubor
 PERM
 Ovzduší
 SQLEMS
 Cesty
-nahoru-
Home -> O nás -> Historie


Společnost Kvasar byla založena jako privátní společnost fyzických osob v roce 1990. Od dubna 1991 je registrována jako společnost s ručením omezeným. Přesto, že začala svou činnost bez spolupráce ať již finanční či know-how s jiným domácím nebo zahraničním subjektem, byl její rozvoj úspěšný. Důvodem bylo určitě to, že jádro společnosti tvořili lidé, kteří své práci obětovali všechen svůj čas a schopnosti. Podstatnou roli však také sehrála menší konkurence v oboru.
Od počátku se Kvasar orientoval na vývoj a prodej ekonomických SW produktů. K jejich vytváření byl vybrán produkt Pascal od fy Borland. I přes rychlé získávání klientů se vedení společnosti v roce 1992 rozhodlo k zásadní změně dalšího zaměření a rozhodlo o specializaci na problematiku personální a mzdové agendy. Od tohoto okamžiku byla zahájena i spolupráce s několika dalšími SW společnostmi, které měly zpracovány a nabízely ekonomické agendy, ale neměly (nebo ne příliš dobře) zpracovány agendu personalistiky a mzdového účetnictví. Dále se pro část pracovníků společnosti stala novým nosným programem oblast životního prostředí, kde chyběla nabídka SW produktů pro potřeby výkonu orgánů státní správy a samosprávy (okresních úřadů, městských a obecních úřadů). I zaplnění tohoto bílého místa se ukázalo velmi prozíravým a správným rozhodnutím. I výrazné zaměření na komplexnost poskytovaných služeb v agendě personalistiky a mzdového účetnictví bylo od počátku velmi kladně hodnoceno všemi klienty naší společnosti. Tato problematika je poměrně specifická a v rámci ekonomických agend vlastně poměrně samostatná. Avšak počtem každoročních změn výpočtových, kontrolních a ostatních vazeb vynucených poměrně značným množstvím legislativních úprav patří tato agenda k nejsložitějším.


©1997 Kvasar, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena
Design - Jiří Svatoň
Web - Kvasar, spol. s r. o.