Neznámý uživatel
 Přihlásit
 O nás
 Novinky
 Partneři
 Historie
 Kontakty
 Produkty
 Ke stažení
 Odeslat soubor
 PERM
 Ovzduší
 SQLEMS
 Cesty
-nahoru-

OvzdušíSQL pro úřady státní správy

Aktuální informace Kontakty
Poslední vydaná verze OvzdušíSQL
01.01. build 544
Přejít do sekce ke stažení
Aktualizace od roku 2010 vyžadují instalaci Firebird v 2.1.xxx
  Jan Fiala
E-mail: fiala@kvasar.cz
Tel.: 577 212 800


Informace ke zpracování a předávání údajů Oznámení o poplatku a SPE za rok 2010.

V r. 2011 již ČHMÚ nebude od ORP a KÚ vyžadovat ani součtové údaje pro předběžnou emisní bilanci, ani údaje SPE pro databázi REZZO 2. Nicméně pro zajištění shodného rozsahu údajů SPE v databázích úřadů a REZZO je nezbytné, aby případné opravy a doplnění hlášení, prováděné v rámci ověření údajů oznámení o poplatku, byly vždy ohlášeny prostřednictvím ISPOP.
Statistické sestavy pro ČIŽP a KÚ pošlete obvyklým způsobem. Pro tyto účely je vhodné vytvořit sestavu Nový roční výkaz, který nevyžaduje zpracované SŘ a spočítá emise tak, jak jsou v programu uvedeny. Stejně funguje i sestava Výstupy->Sumární sestavy->Emise celkově bez SŘ, kde jsou uvedeny Výstupy->jednotlivé látky a množství bez poplatku.01.01.529
 • možnost otevření DOCX
 • upraveny jednotky u plynných paliv (notno aktualizovat číselníky)
 • ISPOP - nově se načítají také zdroje, které nejsou uvedeny v poplatkové části. Program na takový případ upozorňuje v protokolu importu
01.01.526
 • přepočet jednotek MVE na emise
 • aktualizované číselníky navazující na přepočet MVE
01.01.524
 • upraven import z ISPOP v roce 2011
 • automatický převod protokolu do PDF
 • nová verze Formulář-ISPOP.PDF, které 31.3.2011 vypršela licence. Aktualizovaný formulář lze otevřít i v dubnu :)
 • stručný návod, jak importovat data z ISPOPu do OvzdusiSQL. Lze také stáhnout z našich stránek


01.01.520
 • import z ISPOPu
 • export do formuláře ISPOPu
 • aktualizace číselníků
 • a mnoho dalšího...


01.01.497 Prosíme o spěšnou aktualizaci programu na tuto verzi a následné odeslání dat, které zajistí v příštím roce stejnou strukturu provozovatele, který bude hlásit přes ISPOP.
Odeslání bude zajištěno automaticky po prvním spuštění programu po aktualizaci. Stačí pouze potvrdit dotaz a zadat Vaší emailovou adresu, která je důležitá pro identifikaci. Pokud se aktualizace sama nespustí, lze ji vyvolat funkcí Výstupy -> Data na Kvasar.

01.01.495
 • Převod desetiného oddělovače u vteřin GPS souřadnic a jejich sjednocení. Nyní lze zadávat vteřiny jak s desetinou tečkou, tak i s čárkou.
01.01.490 a 492
 • nový roční výkaz
01.01.489
 • oprava sumárních sestav, kde v případech importu z ISPOP neodpovídali hodnoty
01.01.488 - Export pro ČHMÚ
 • ISPOP
  • oprava přenosu položky výkonu kotle
  • oprava přičítání emisí z měření
 • nový výstup pro ČHMÚ
 • drobné úpravy (Nový roční výkaz, formulář pokuty)
 • úprava textu v novém ročním výkazu
 • nová položka číslo datové schránky na úrovni provozovatele. (pro Word použijte kl. slovo @datsch)
 • možnost nastavení datové sady pro každý rok jinak
01.01.486 - Vylepšené načítání údajů z ISPOP

POZOR!!! při prvním spuštění po aktualizaci nechejte program doběhnout až naskočí provozovatelé!!!

první spuštění může trvat několik minut a přerušení by mohlo způsobit ztrátu dat
01.01.485
 • oprava zobrazení malých zdrojů
 • možnost nastavení odbarvení hotového SŘ na modro (viz. Menu->Nastavení programu->Další možnosti

01.01.483 - Možnost zadání souřadnic v JTSK
 • vylepšen přenos provozovny od jiného provozovatele
 • vylepšeno kopírování
 • přepočet z JTSK (rozdělit X a Y znakem , (čárka) jako např.: 644917,1051193 a zadat do funkce Rychlé zadání)
 • nabízeno generování PDF i na sestavě seznam zdrojů

01.01.480 - Importní modul ISPOP (Nejdříve si pročtěte návod)
 • import ISPOP
 • přepínání mezi verzemi importovaných dat (tlačítko načíst)
 • kontrola duplicit na emisích (lze nastavit a duplicity ignorovat)
 • možnost nastavení převodu emisí na následující roku
 • aktualizace hodnot při uložení karty provozovna (návaznost na změny připojených zařízení)
 • oprava chybného načtení emisí z min. roků
 • nastavena větší přestnost hmotnostního toku na 6 desetinných míst
 • číselníky (černé uhlí a koks)
 • rychlé zadání souřadnic zkopírováním textu z mapy.cz
 • další možnosti nastavení programu

01.01.471 - od 7.4.2010 přidán chybějící soubor /ar/sumemi.ar
01.01.471 - oprava barevného zvýraznění
01.01.470 - hromadné označení časového režimu

Nová verze programu ovzdusiSQL
připravili jsme pro Vás aktualizaci produktu OvzdusiSQL pro rok 2010. Připravená aktualizace obsahuje následující změny a nové funkce, které jsou nezbytné pro vaši práci v letošním roce:
 • úpravy emisních faktorů
 • nově přidána lokalizace komínu dle GPS souřadnic
 • časový režim komínu (vychází z ohlašovacího formuláře ISPOP)
 • aktualizace paliv, odpadů, výrobků, topeniště
 • nově přídány technologie na kartě emise, které řeší emisní faktory technologií.
 • aktualizace číselníků sektorů
 • aktualizace jednotek měrné výrobní emise
 • aktualizace číselníku filtrů
 • množství látek se nyní ukládá na 6 desetinných míst
 • kompletní přečíslování zařízení aby nedocházelo k duplicitním číslům v rámci provozovny (původní číslo bude přeneseno do nové kolonky původní č. zařízení)
 • tvorba PDF výpočtu poplatku a protokolu pro přiložení do Datové schránky
Předpokládáme, že v průběhu měsíce dubna program ještě doplníme o funkci importu hlášení ISPOP.

         

©1997 Kvasar, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena
Design - Jiří Svatoň
Web - Kvasar, spol. s r. o.